Poland: seminar on hiring employees from the Eastern countries

please, see the text in Polish below

On the 30th of May the French Chamber of Commerce (CCIFP) in cooperation with SCHNEIDER GROUP Warsaw, LeasingTeam and Raczkowski Paruch legal office, organized a seminar on the topic of “Hiring employees from the Eastern countries  – recruitment, legalization, payroll”

The main goal of the seminar was to give practical information on the topic and also give the opportunity for Polish entrepreneurs to gain a better understanding of the legal and tax requirements when hiring employees from eastern countries (like Ukraine and Belarus).

SCHNEIDER GROUP experts Adrian Branny (General Director) and Anna Jendo (HR & Payroll Team Leader) gave their opinion on the most important matters relating to hiring employees from the East, i.e. what are the formal requirements of employment contracts, social and health contributions and work fund rates as well as other obligations to Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) and Tax Office (Urząd Skarbowy).

Even though salaries of employees from East and Polish citizens are subject to taxation and contributions deducted to payments on equal terms, there are several varieties that should be taken under consideration. Differences include for example, tax settlements in home country: agreements on double taxation avoidance between Poland and Ukraine and between Poland and Russia allow using the so called tax credit method, while employees from Belarus settle their taxes deducted from income made in Poland using a tax relief method.

From the Polish employers’ point of view hiring employees from the East opens up possibilities to lower the tax burden and by extension, employment costs in Poland, i.e. by settling accommodation details for eastern workers or by documenting employee’s tax residency properly.

Employees from Ukraine are currently playing one of the most important roles in companies’ development in Poland. Hiring them is very popular on the Polish market and it became an answer to Poland’s human resources needs. Recent market research prepared by OTTO Workforce Polska shows that 94% of all Ukraine citizens employed in Poland are happy with their current work situation, especially with salary rate. 97% consider Poland as welcoming and open to employees from eastern countries.

Click on the button below to access the presentation about hiring employees from the Eastern countries

30 maja 2017, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z warszawskim biurem SCHNEIDER GROUP, firmą LeasingTeam oraz kancelarią Raczkowski Paruch, zorganizowała seminarium pt. „Zatrudnienie pracowników ze Wschodu – rekrutacja, legalizacja, płace”.

Głównym celem spotkania było przedstawienie polskim przedsiębiorcom wszystkich kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników z krajów wschodnich, takich jak Ukraina czy Białoruś.

Eksperci Warszawskiego biura SCHNEIDER GROUP, Adrian Branny (Dyrektor Generalny) oraz Anna Jendo (Lider Zespołu Kadr i Płac), przedstawili najważniejsze kwestie związane z zatrudnieniem pracowników ze Wschodu, w tym przede wszystkim wymogi formalne zatrudnienia, wysokość i opłacanie składek ZUS oraz inne zobowiązania wobec ZUS i Urzędów Skarbowych.

Pomimo tego, iż co do zasady wynagrodzenie pracowników z Ukrainy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pracowników z Polski, to trzeba wziąć pod uwagę szereg odmienności. Mogą one dotyczyć chociażby rozliczenia podatkowego pracowników w ich rodzinnym kraju. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Ukrainą oraz Polską i Rosją przewidują zastosowanie tak zwanej metody kredytu podatkowego, podczas gdy pracownicy z Białorusi rozliczając się w swoim kraju z dochodów uzyskanych z pracy w Polsce stosują tzw. metodę zwolnienia podatkowego.

Z punktu widzenia polskich pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy czy Białorusi istnieje szereg możliwości, które mogą zmniejszyć obciążenia podatkowe takich pracowników, a co za tym idzie koszt ich zatrudnienia w Polsce; jeżeli tylko pracodawca w odpowiedni sposób ustali kwestie dotyczące zakwaterowania pracowników ze Wschodu oraz prawidłowo udokumentuje rezydencję podatkową osób przez niego zatrudnionych.

Należy podkreślić, że obecnie pracownicy z Ukrainy odgrywają ważną rolę w rozwoju firm na polskim rynku pracy. Zatrudnianie ich jest bardzo popularne i stanowi odpowiedź na powstałe w ostatnich latach lokalne potrzeby kadrowe. Godne uwagi jest także to, iż najnowsze badania opracowane przez OTTO Workforce Polska pokazują, że 94% wszystkich obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce jest zadowolonych z obecnej sytuacji zawodowej, w tym przede wszystkim  z otrzymanego wynagrodzenia, a 97% z nich uważa, że Polska jest przyjazna i otwarta dla pracowników z krajów wschodnich.

ٖContact our experts:
Adrian Branny
General Director, Warsaw
+48 (22) 695 03 10
Anna Jendo
HR & Payroll Team Leader
+48 22 695 03 10
Emeline Ract
Marketing Manager, French Desk, Moscow
+7 (495) 956 55 57
X
X
X