Morning Tea: Polish tax law changes 2018

On February 6, 2018 SCHNEIDER GROUP in cooperation with the British Polish Chamber of Commerce organized a short seminar with a tax expert in Warsaw. Adrian Branny, General Director of SCHNEIDER GROUP’s Warsaw Office, held a consulting session with a group of business representatives over a cup of tea. The discussion was about the recent changes in tax regulations in Poland.

Most important amendments concern income taxes (CIT and PIT), including restrictions on the costs of debt financing, expenses on acquisition of certain services from related entities and foreign controlled companies. The new law introduced also a separate taxation of capital gains. Furthermore, we are facing a revolution in the VAT system due to the introduction of the split payment mechanism and the mandatory transfer of VAT control files by VAT payers.

Our expert, Adrian Branny analyzed the most important changes in the regulations concerning corporate and personal income taxes and new VAT regulations, focusing on their practical consequences.

The event was a semi-formal meeting with limited number of participants who have an unique chance to discuss the related topics in a small group.

Click on the button below to access the presentation about changes in tax regulations in Poland.

6 lutego 2018, SCHNEIDER GROUP we współpracy z British Polish Chamber of Commerce zorganizował w Warszawie krótkie spotkanie z ekspertem podatkowym. Przy filiżance herbaty zaproszeni goście mieli okazję poznać najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych wchodzące w życie od 2018 r.

Najwięcej zmian będzie dotyczyło podatków dochodowych (CIT i PIT), w tym w szczególności wprowadzenie ograniczeń dotyczących kosztów finansowania dłużnego, nabycia niektórych usług  od podmiotów powiązanych, zagranicznych spółek kontrolowanych. W podatku CIT wprowadzono również nowe źródło dochodów kapitałowych. Prawdziwa rewolucja czeka jednak podatników VAT w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz obowiązkowego przesyłania jednolitego pliku kontrolnego w VAT przez wszystkich podatników.

Adrian Branny, Dyrektor Generalny SCHNEIDER GROUP w Warszawie, przedstawił najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT, a następnie omówił praktyczne skutki wprowadzonych zmian.

Wydarzenie miało charakter półformalnego, kameralnego spotkania. Taka formuła pozwoliła uczestnikom na otwartą wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w przyjaznej atmosferze.

Kliknij poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do prezentacji na temat “Zmiany podatkowe 2018”.

Adrian Branny
General Director, Warsaw
+48 / 22 / 695 03 10
X
X
X