Morning Tea: Changes in tax regulations in Poland in 2018

On November 28th, 2017 Adrian Branny General Director of SCHNEIDER GROUP’s Warsaw Office, held a consulting session with a group of business representatives over a cup of tea. The discussion was about upcoming changes in tax regulations in Poland in 2018.

On November 10, 2017, the Polish Senate adopted a bill amending the law relating to income taxes, which aims to seal the tax system. Introduction of STIR system, split payment, Standard Audit File for Tax are just some of the challenges that Polish companies will have to face before the end of this year.

Our expert, Adrian Branny analyzed the most important changes in the regulations concerning corporate and personal income taxes, VAT, social and health insurances (ZUS and NFZ) regulations, focusing on strength and weakness of changes as well as possible consequences of their implementation in practice.

Morning tea is a semi-formal meeting with limited number of participants who have an unique chance to discuss the most acute business topics in a small group of business representatives.

28 listopada 2017, SCHNEIDER GROUP zorganizowało w Warszawie krótkie spotkanie z ekspertem, podczas którego, przy filiżance herbaty, zaproszeni goście mieli okazję poznać najważniejsze kwestie prawno-podatkowe związane ze zmianami w przepisach podatkowych w 2018.

10 listopada 2017 r. Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadzenie systemu STIR, split payment, jednolity plik kontrolny to tylko niektóre z wyzwań, którym polskie przedsiębiorstwa będą musiały stawić czoła jeszcze przed końcem tego roku.

Adrian Branny, Dyrektor Generalny SCHNEIDER GROUP w Warszawie, przeanalizował najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,, podatku VAT, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych (ZUS i NFZ). Omówił zarówno mocne jak i słabe strony wprowadzonych zmian, jak również przedstawił możliwe scenariusze ich funkcjonowania w praktyce.

Morning Tea to nowy cykl krótkich, nieformalnych spotkań organizowanych przez SCHNEIDER GROUP. Wydarzenie ma charakter półformalnego, kameralnego spotkania. Taka formuła pozwala na otwartą wymianę wiedzy, doświadczeń oraz spostrzeżeń w przyjaznej atmosferze biznesowej.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Adrian Branny
General Director, Warsaw
+48 / 22 / 695 03 10
X
X
X