Business breakfast in Warsaw: Construction works contracts

please, see the text in Polish below

27th of April, SCHNEIDER GROUP Warsaw, in cooperation with bnt bnt Neupert Zamorska & Partnerzy, organized a business breakfast on the topic of Construction works contracts: the most important tax and legal aspects.

During the seminar legal and tax issues relating to the implementation of construction contracts have been discussed. Our experts have clarified such topics as remuneration for services, dividing work into stages as well as recent changes in tax regulations.

The main goal of the seminar was to give practical information on the topic, and also give the opportunity for Polish and Foreign entrepreneurs to expand their business network in Poland.

Adrian Branny, tax expert from SCHNEIDER GROUP Warsaw, started the seminar with welcoming words and followed with presentation covering tax issues discussed at the seminar. Ms. Małgorzata Zamorska, legal expert from bnt bnt Neupert Zamorska & Partnerzy followed with legal aspects of respective topics.

Over 30 participants learnt about the tax and legal changes in Polish legislation and discovered the possibility to implement the necessary changes based on the update of their current knowledge. The most important aspects discussed during the business breakfast were:

 • remuneration in the construction contracts (changes the amount and principle of payment),
 • partial and final payments and consequences of payments in case of no reception.
 • solidarity of the investor and the general contractor for payment of remuneration.
 • guaranteed payment of wages,
 • settlement of contract stages in income taxes and VAT,
 • new regulations 2017 (reverse charge for construction services),
 • rules for issuing VAT invoices,
 • tax regulations of retention and guarantee amounts.

27 kwietnia 2017, warszawskie biuro SCHNEIDER GROUP we współpracy z  bnt Neupert Zamorska & Partnerzy zorganizowało śniadanie biznesowe na temat „Umowy o roboty budowlane: Najważniejsze aspekty prawne i podatkowe”.

Podczas seminarium omówione zostały podstawowe zagadnienia prawne i podatkowe związane z realizacją umów o roboty budowlane. Nasi eksperci wyjaśnili praktyczne kwestie prawne i podatkowe związane z realizacją usług budowlanych, a także najnowsze i planowane zmiany w przepisach podatkowych.

Adrian Branny, doradca podatkowy SCHNEIDER GROUP w Warszawie, omówił tematy podatkowe, a mec. Małgorzata Zamorska, radca prawny w bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp.j. zreferowała kwestie prawne.

Dzięki seminarium ponad 30 uczestników miało okazję zapoznać się z najnowszymi zmianami podatkowymi i prawnymi dotyczącymi kontraktów budowlanych w Polsce. Najważniejsze kwestie poruszone podczas śniadania biznesowego objęły:

 • Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane (ryczałtowe, kosztorysowe, godzinowe) – zmiana wysokości i zasady płatności.
 • Uzależnienie płatności częściowych i płatności końcowej od odbioru – jakie konsekwencje powstają w przypadku braku odbioru?
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia.
 • Czy pomimo niewykonania robót powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia?
 • Gwarancja zapłaty wynagrodzenia.
 • Rozliczenie etapów kontraktu w podatkach dochodowych i VAT.
 • Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych – nowe regulacje 2017.
 • Zasady wystawiania faktur VAT.
 • Rozliczenie podatkowe kwot zatrzymanych i gwarancyjnych.
In case of questions, please, contact our expert:
Adrian Branny
General Director, Warsaw
+48 (22) 695 03 10
X
X
X